STUDIJSKA POSETA MREŽE PODRŠKE ROMSKOJ DECI RANOG UZRASTA- REYN UKRAJINE REPUBLICI SRBIJI

U okviru Studijske posete Mreže podrške romskoj deci ranog uzrasta- REYN Ukrajine Republici Srbiji koja je trajala od 04. do 08.decembra 2016. godine održan je niz aktivnosti koje su omogućile razmenu različitih iskustava iz rada institucija, organizacija i pojedinaca u oblasti ranog razvoja romske dece u cilju povećanja kvaliteta i dostupnosti obrazovanja i primenu mera socijalne i obrazovne inkluzije u Ukrajini  i Republici Srbiji. Ova studijska poseta predstavlja saradnju između organizacije „Step by step“ iz Ukrajine i Asocijacije pedagoških asistenata Srbije  koja je pored CIP – Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, London i Fondacije za otovreno društvo, Srbija  pokretač REYNS – Mreže podrške romskoj deci ranog uzrasta u Srbiji.

U tu svrhu  5.decembra 2016.godine održan je Okrugli sto  „Razmena iskustva na planu socijalne i obrazovne inkluzije Roma u Republici Srbiji i  Ukrajini  – nacionalni okviri  i inicijative“ kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grupe za socijalnu inkuziju MPNTR RS, UNICEF-a Srbije, Centra za interaktivnu pedagogiju, predstavnici organizacija civilnog društva, značajni pojednici koji se bave i deluju u oblasti obrazovnih politika  kao  i drugi značajni akteri kreiranja i sprovođenja socijalne i obrazovne inkluzije na nacionalnom nivou..

Nakon analize  nacionalnog okvira postojećih mehanizama i mera podrške romskoj deci u obrazovnm procesu bilo je neophodno spustiti se na nivo implementacije i govoriti o praksama, realanim problemima i rezultatima lokalnog tima podrške romskoj deci. Na Okruglom stolu održanom  u Kragujevcu dana 06.decembra 2016.godine u Skupštini grada Kragujevca, predstavljen je reprezentativni tim sačinjen od predstavnika lokalnih ustanova i institucija, Asocijacije pedagoških asistenata Srbije kao strukovnog udruženja  i organizacija civilnog društva okupljen oko zajedničke ideje što snažnijeg podsticaja i podrške sprovođenju lokalnih politika u oblasti obrazovne i socijalne inkluzije. Gostima iz Ukrajine prezentovani su dosadšnji rezultati i izazovi u radu.

Moglo se zaključiti da se slični izazovi javljaju i u Ukrajini i da su oni najčešće vezani za razlike u zvaničnom i procenjenom broju Roma , migraciju  porodica,  nemogućstva stvaranja kontinuiteta u pohađanju nastave a samim tim i  ranom “ispadanju” dece iz obrazovnog sistema kao i o uticaju ranih brakova na napustanje školovanja romskih devojčica. Da je inkluzija nešto drugačije implementirana u Ukrajini imali smo prilike da čujemo od predstavnika obrazovnih institucija koji su govorili o dva odvojena  modela  inkluzije, kao dva različita oblika nastave, dok se u Srbiji  inkluzija razvila kao  pristup obrazovanju.

Takođe, istaknuta je važna zajednička odlika rada u oblasti ranog razvoja i obrazvanja romske dece koja se odnosi na intersektorski pristup , partenerstvo i saradnju  civilnog sektora i institucija ( obrazovnih, zdravstvenih, institucija scijalne zaštite, predškolskih ustanova i škola) kako na nacinalnom tako i na lokalnom nivou. Ovo je model koji je dao dobre rezultate i koji je otvorio  prostor za unapređenje mogućnosti za rani razvoj romske dece a samim tim i za povećanje dostupnosti i  kvaliteta usluga u obrazovnom sistemu.

Sadržaj studijske posete zamišljen je tako da uvid u sve postojeće mehanizme i serivse podrške romskoj deci i obuhvati sve  relevantne aktere obrazovnog procesa i sprovođenja socijalne inkluzije u različitim lokalnim sredinama.

Tako je posećeno i Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca gde je prikazana uloga i značaj organizacija civilnog društva u oblasti delovanja radi poboljšanja uslova i mogućnosti za rani razvoj romske dece,  sveobuhvatnu podršku tokom školovanja i promociju pozitivnih vrednosti  o značaju dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za svu decu.

U poseti Predškolskoj ustanovi „Đurđevdan“ iz Kragujevca govorilo se o oganizacionoj strukturi, načinima rada kao i o dodatnim mogućnostima koje se na lokalnom nivou koriste kao podrška implementaciji mera politike socijalne inkluzije. Usled dobrog partnerskog odnosa i dugogodišnje saradnje predškolska ustanova  istakla je značaj saradnje sa Bibliotekom igračaka kao lokalnim resurs centrom za rani razvoj. Biblioteka igračaka kao program koji implementira Obrazovno-kulturna zajednica Roma“Romanipen“ omogućava deci iz društveno osetljivih grupa korišćenje didaktičkih igračaka i materijala koji pozitivno utiču na razvoj  u najranijoj životnoj dobi. Ovakav pristup razvoju i obrazovanju, sa fokusom na značaj perioda pred uključivanje dece u redovan pripremno predškolski program dao je dobre rezultate u smislu obuhvata, rezultata dece u školovanju i njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo.

U poseti Asocijaciji pedagoških asistenata Srbije govorilo se servisu pedagoške asistencije, problemima pravno neregulisanog statusa pedagoških asistenata, viđenju države, društva i roditelja uloge pedagoških asistenata kao i o konkretnim problemima koji se javljaju u direktnom radu sa decom.

Poslednjeg dana Studijske posete, Predstavnici REYN Ukraine posetili su Osnovnu školu„Mika Mladenović“ u Nišu koja se može pohvaliti odličnom primenom servisa pedagoške asistencije koji je u toj školi godinama unazad daje dobre rezultate.

U skladu sa osnovnim vrednostima i ciljevima međunarodne mreže, saradnja i između Ukrajine i Srbije je jedan od načina kako se mogu razmeniti iskustva i unapredit postojeći modeli u obe državeu cilju promovisanja i širenja   nacionalnih mreža u okviru međunarodne mreže The Romani Early Years Network (REYN) podržane od strane Međunarodne asocijacije Korak po korak (International Step by Step Association) i Fondacija za otvoreno društvo, London (Open Society Foundations, London) čije je zajednički cilj pružanje doprinosa boljem i pravičnijem položaju romske dece  u obrazovnom sistemu stvarajući povoljnije uslove za njihov rani razvoj.

 

 

 

15310549_10211581754809170_2130917155_n  15356024_10211581753289132_1781135510_n15401263_10211581756089202_1836981987_n4215403107_10211581750529063_462130022_n

This entry was posted in Aktivnost, Aktuelnost, Novosti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.