Mapiranje resursa pedagoskih asistenata

Asocijacija pedagoških asistenata Srbije kroz program „Jačanje uloge i unapređenje kvaliteta rada pedagoških asistenata u Srbiji“ koji je podržan od strane UNICEF-a Srbije, a u saradnji i uz finansijsku podršku Ekumenske humantarne organizacije iz Novog Sada, Tima za socijalno uključivanje i smenjenje siromaštva i predstavnicom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao zaduženom za rad pedagoških asistenata u Srbiji , gospođom Angelinom Skarep, u toku decembra 2015.godine ralizovala četiri radionice sa pedagoškim asistentima/kinjama  iz svih regiona  sa teritorije cele Srbije i to sa ciljem:

  • Razmene iskustava o konkretnim izazovima u radu pedagoških asistenata
  • Definisanja predloga mera koje su neophodne kako bi se jasnije definisala uloga i regulisao radno -pravni status  pedagoških asistenata /kinja u obrazovnim ustanovama
  • Analize opisa poslova i zaduženja pedagoških asistenata/kinja i identifikovali potencijalni i postojeći resursi pedagoških asistenata u kontekstu različitih obaveza i poslova koje asistenti obavljaju
  • Pregleda instrumenata mehanizama praćenja rada pedagoških asistenata/kinja i definisanja celishodni formata izveštavanja i praćenja kvalitet rada pedagoških asistenata/kinja
This entry was posted in Aktivnost. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.